ติวสอบกันอีกหน่อยค่ะ

posted on 24 Sep 2011 20:37 by kruning-up
ติวสอบ ปลายภาค  เทอม 1/2555  นะคะ
จำนวนข้อสอบ  60  ข้อ
หัวใจชายหนุ่ม  มงคลสูตร และ อิเหนา  เรื่อง ละ  10  ข้อ รวมเป็น  30  ข้อ
หลักการใช้ภาษา 30  ข้อ ดังนี้
คำสมาส  10   ข้อ
การเขียนสะกดคำ  10  ข้อ
การอ่านวิเคราะห์  5  ข้อ
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  5  ข้อ  
อ่านที่ติวให้ทั้งหมด และให้ครบทุกหน้านะคะ  โชคเอ  ทุกคนคุ่ะ  อิ อิ 
เรื่่อง หัวใจชายหนุ่ม  ดูลักษณะคำประพันธ์ คำศัพท์ในเรื่อง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแต่เขียนแบบภาษาไทยโบราณ ว่ามีความหมายว่าอย่างไร ลักษณะนิสัย หรือความประพฤติของตัวละคร เปรียบเทียบกับสำนวนไทย ศึกษาความหมายของสำนวนไทยแบบต่างประเทศว่าหมายความว่าอย่างไร เช่น ขนมปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย ศึกษาลักษณะนิสัยตัวละคร ตามความประพฤติหรือ คำพูดที่ปรากฏ ค่านิยมและแนวคิดของสังคมไทยในสมัยนั้น และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ๑๕ ข้อ
เรื่องมงคลสูตร  ออกเกี่ยวกับบุคคลผู้มีมงคลสูตร 38  ประการ  เช่น  บุคคลที่ประพฤติดังนี้ มีมงคลสูตรข้อใด หรือ ข้อความนี้ปรากฏอยู่ในมงคลสูตร ข้อใด  รวมทั้งหมดก็คือ การตีความจากมงคลสูตรนั่นเอง
เรื่อง อิเหนา  ศึกษาคุณค่าทางวรรณศิลป์ของเรื่องอิเหนา (จากบทนำ ในเรื่อง) เช่น ศิลปะการเล่นคำ (การใช้คำซ้ำ) การใช้คำแสดงภาพพจน์ เช่น การเปรียบเทียบ โดยใช้อุปมาโวหาร (เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำเชื่อมว่า ดุจ ดั่ง เสมอ เหมือน ดัง) การใช้คำแสดงความเคลื่อนไหว เช่น อาการของสัตว์ การส่งเสียงของสัตว์ การใช้สัญลักษณ์ (เปรียบแทน โดยไม่ใช้คำเชื่อม เช่น เปรียบตนเองเป็นรองเท้า) การใช้คำซ้ำ เช่นการใช้คำซ้ำในวรรคเดียวกัน (คิดจะลองคิดจะรักคิดแล้วหนักคิดแล้วหมอง- ซ้ำคำว่า คิด) บทประพันธ์ที่แสดงให้เห็ความรักของพ่อที่มีต่อลูก (กะหมังกุหนิง ที่มีต่ือวิหยาสะกำ) บทประพันธ์ที่่แสดงให้เห็นความกล้าหาญ ความมีขัตติยะมานะและความรักศักดิ์ศรีของกษัตริย์ (ท้าวดาหา และท้าวกะหมังกุหนิง) การลำดับเรื่องตอนศึกกะหมังกุหนิง ๑๕ ข้อ
เรื่องการอ่านวิเคราะห์  ข้อสอบจะให้ข้อความยาวประมาณ ๓ บรรทัด ให้นักเรียนอ่านให้เข้าใจแล้วตอบคำถาม ว่า ข้อความนี้ มีสาระสำคัญอย่างไร ผู้เขียนมีลักษณะอย่างไร ผู้เขียนเป็นบุคคลประเภทใด  ๕ ข้อ
เรื่อง การเขียนสะกดคำ  (อ่านในเล่มม่วง) การอ่านอักษรนำ อักษรควบ การใช้มาตราตัวสะกด แม่ ต่าง ๆ (กก กด กบ กง กน กม เกย เกอว) การออกเสียงและการใช้วรรณยุกต์  สระแท้ สระเดี่ยว สระประสม โครงสร้างของคำ ของพยางค์ การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย คำที่มีความหมายเดียวกัน คล้ายกัน กลุ่มเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน (เช่น ตัด หั่น เฉือน แล่)  คำที่มีความหมายแคบกว้าง เช่น เครื่องเขียน (กว้าง)  ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด (แคบ) ๑๕  ข้อ
เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย การใช้ประโยคให้มีความหมายสมบูรณ์  ลักษณะของประโยคกำกวม ลักษณะประโยคที่มีความหมายกระชับ กะทัดรัด ถูกต้อง ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย เช่น ผู้เสียชีวิตได้ตายมาประมาณ ๒ ชั่วโมงแล้ว เป็นต้น  ออกข้อสอบ  ๕  ข้อ
รวมเป็น  ๖๐  ข้อ ทำให้ผ่านเกณฑ์ฺ  ๗๐ % เป็นอย่างน้อยนะคะ
 
 

edit @ 22 Sep 2012 13:00:17 by Kruning

วรรณคดีเรื่องหัวใจชายหนุ่ม เป็นเรื่องสั้น ลักษณะการแต่งเป็นรูปแบบจดหมาย โดยให้ตัวเอก ชื่อประพันธ์ เป็นนักเรียนนอก จบการศึกษาระดับสูง เป็นคนเขียนจดหมายแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ถึงเพื่อนรัก ตามนิสัยของประพันธ์ เป็นชายหนุ่มที่มีความมั่นใจใจตัวเองสูง คิดว่าตนเองเป็นผู้มีความรู้ดี ทันสมัย เป็น Bachelor คือคนมีหน้ามีตาในสังคม เป็นคนหนุ่มที่สังคมยอมรับ ประพันธ์เบื่อหน่ายสภาพสังคมไทย เห็นว่าล้าสมัย ผู้หญิงไทยก็ไม่รู้จักพัฒนาการเข้าสังคม ผู้หญิงที่น่าสนใจในความคิดของประัพันธ์คือ แม่อุไร จึงเป็นสาวสวย แต่งตัวเก่ง ดื่มเหล้า เต้นรำ เที่ยวกลางคืน ไม่กลัวผู้ชาย คบผู้ชายมากหน้าหลายตา ประพันธ์กับแม่อุไร คบกันแบบเลยเถิด แบบฝรั่ง จนแม่อุไรตั้งครรภ์ จึงต้องเข้าพิธีแต่งงานกัน หลังจากแต่งงานประพันธ์ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและประเพณีไทยมากขึ้น แต่แม่อุไรไม่ยอมปรับตัว ยังคงเที่ยวกลางคืน เต้นรำ จนกระทั่งแท้งลูก ทั้งสองคนมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง เพราะไม่ได้แต่งงานกันด้วยความรัก จนในที่สุดแม่อุไรก็ไปคบชู้ จนต้องหย่าขาดกับประพันธ์ โดยแม่อุไรยอมเป็นภรรยาน้อยของพระยาเจ้าชู้มากเมียคนหนึ่ง ส่วนประพันธ์ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน จนกระทั่งก้าวหน้า รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แม่อุไร อยู่กับสามีใหม่ได้ไม่นาน ก็กลับมาขอคืนดีกับประพันธ์ฺ แต่ประพันธ์ไม่ยอมรับ แต่ให้คำแนะนำว่าแม่อุไรควรกลับไปอยู่บิดา แม่อุไรจึงกลับไปอยู่บ้านกับบิดา และได้สามีใหม่เป็นคนมีหน้าที่การงานดี หน้าตาขี้ริ้ว และอายุคราวพ่อส่วนประพันธ์ก็เจริญก้าวหน้าในการงานขึ้นเรื่อย ๆ และได้พบกับผู้หญิงคนใหม่ เป็นคนดีทำงานทำการ เพราะ
ประพัีนธ์รู้จักปรับตัว นำเอาข้อดีของอารยธรรมต่างประเทศมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสังคมไทย (ข้อสอบเรื่องนี้ ออก  ๑๕  ข้อ นะคะ)
เรื่อง อิเหนา  เป็นบทละครรำ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของความรัก มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ เช่น การเล่นคำ ในบทชมนก การใช้คำแสดงภาพ ในบทสงคราม มีการใช้อุปมาหลายตอน เช่น ดังหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์   เห็นผิดระบอบบุราณมา  มีการใช้สัญลักษณ์ เช่น หวังเป็นเกือกทองรองบาทา  พระผู้วงศ์เทวาอันปรากกฏ แสดงความห้าวหาญของกษัตริย์ กะหมังกุหนิง แสดงขัตติยะมานะของท้าวดาหา ตอนจะทำสงคราม สาเหตุของอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงนี้ ท้าวดาหา โทษให้เป็นความผิดของอิเหนา ที่ประกาศถอนหมั้นบุษบา ทำให้ท้าวดาหา ต้องรักษาศักดิ์ศรีโดยการประการยกบุษบาให้แก่กษัตริย์เมืองอื่น เรื่อง อิเหนา ออกข้อสอบ ๑๕ ข้อ อ่านตามที่ครูหนิงให้ขีดเส้นใต้ไว้มาก ๆ ค่ะ
เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อความสั้น ๆ ประมาณ ๓-๕ บรรทัด มาให้อ่านแล้วถามหา สรุป
ใจความสำคัญ สารสำคัญ แนวคิดสำคัญ ของข้อความ (ออกข้อสอบ  ๕ ข้อ)
เรื่อง การสะกดคำ  อ่านในเล่มม่วง ออกข้อสอบเกี่ยวกับอักษรนำ พยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์ การอ่านคำสมาส คำพ้องรูปพ้องเสียง การใช้คำที่มีความหมายแคบกว้าง ออกข้อสอบ ๑๕ ข้อ
เรื่องการเขียนโครงการ (อ่านในหลักฐานการเรียนรู้) ออกเกี่ยวกับรูปแบบ และขั้นตอนในการเขียนโครงการ ออกข้อสอบ  ๕  ข้อ
เรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร อ่านในหลักฐานการเรียนรู้ และเล่มม่วง  ออกข้อสอบเกี่ยวกับ การเรียงลำดับคำ การใช้คำ และประโยคให้ตรงความหมาย ไม่กำกวม การเรียบเรียงประโยค การใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้อง ออกข้อสอบ  ๕  ข้อ  รวมทั้งหมด  ๖๐  ข้อ สงสัยตรงไหนทิ้งคำถามไว้นะคะ
 
 
 

ตัวอย่างคำสมาสค่ะ

posted on 20 Jul 2011 18:52 by kruning-up
ตัวอย่างคำสมาส  (ข้อสังเกต คำที่ลงท้ายด้วย  กรรม  ศาสตร์  วิทยา  ศึกษา  ภาพ  ภัย  มักจะเป็นคำสมาสค่ะ)
หัคถกรรม  ศิลปกรรม  กายกรรม  วจีกรรม  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  มนุษยวิทยา  สังคมวิทยา  ธรณีวิทยา  พลศึกษา  ศิลปศึกษา  มโนภาพ  สัมพันธภาพ  มรณภาพ  วาตภัย  อัคคีภัย  อุทกภัย   (ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งคือ คำสมาสจำนวนไม่น้อยที่ออกเสียง อะ ระหว่างคำ และถ้าคำสุดท้ายของคำหน้ามีสระกำกับอยู่ก็ต้องออกเสียงสระนั้นด้วย) ทันตแพทย์  ปัจฉิมวัย  อุบัติเหตุ  ธาตุเจดีย์  ประวัติศาสตร์
ตัวอย่างคำสมาส แบบสนธิ 
   (แบบนี้จะเป็นการกลมกลืนเสียง เชื่อมเป็นคำเดียวกัน โดยกลมกลืนเสียงพยัญชนะ  สระ พยางค์ท้ายของคำหน้ากับพยางค์หน้าของคำหลัง)  สุโขทัย  รังสิโยภาส  ศิลปากร  บุคคลาธิษฐาน   จุฬาลงกรณ์   มิจฉาชีพ
ปรมินทร์   ไพรินทร์   อรุโณทัย   สุริโยทัย   ราชาภิเษก   ราชูปถัมภ์   ราชูทิศ  ราชินูทิศ   มหัศจรรย์   หัตถาจารย์
ไชยานุภาพ   มเหสี   นิรันดร  มโหฬาร   ภยันตราย   เพทุบาย   นเรศวร  นรินทร์   ราโชวาท   ธันวาคม  พเนจร
หัสดาภรณ์  วาทยากร   เทศาภิบาล   กุศโลบาย   นราธิป   วนาราม   คเชนทร์   เดชานุภาพ  วนารมย์