untitled

posted on 19 Jan 2011 19:50 by kruning-up
 
ร่ายบทที่ ๑  แผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาล ชื่ออยุธยา (กรุงเทพ ฯ)  เป็นเมืองที่งดงาม พระราชาขจัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร  ปราบศัตรูจนหมดสิ้น เป็นที่เกรงขามของเมืองอื่น ทหารก็มีความกล้าหาญ กษัตริย์มีบารมียิ่งใหญ่ เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม
 
โคลงบทที่  ๒   กรุงศรีอยุธยาที่ล่มไปแล้ว กลับลอยลงมาจากสวรรค์อีกหรือไร (หมายถึงกรุงเทพฯ)  ปราสาทราชวัง และวัดวาอารามงดงามบรรเจิด  เป็นเพราะพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองมาตั้งแต่ก่อนเก่า ที่ทำนุบำรุงศาสนาให้รุ่งเรือง  ขจัดความชั่วร้าย เปิดหนทางสู่ความดี ฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชน
 
โคลงบทที่  ๓   แสงสว่างของธรรมะ สว่างกว่าแสงพันแสง  มีการแสดงพระธรรมทุกค่ำเช้า  วัดวาอารามมีอยู่มากมายหลายแห่ง  เมื่อยามกระทบกับแสงแดด เป็นประกายงดงามดั่งอัญมณีหลากลงมาจากสวรรค์
 
โคลงบทที่  ๔  โบสถ์ มณฑป วิหาร ธรรมาสน์  ศาลา หอไตร หอระฆัง ที่อยู่ในวัดล้วนแต่งดงาม เมื่อยามค่ำมีการจุดประทีบประดับตามกำแพงวัด ส่งแสงสว่างจนทำให้แสงจันทร์บนท้องฟ้ามัวหมองไป
 
โคลงบทที่  ๘  เมื่อพี่ต้องตำใจจากน้องมา เหมือนพี่ถูกปลิดหัวใจไปจากอก  หากหัวใจของพี่สามารถแยกเป็นสองส่วนได้  ส่วนหนึ่งจะมากับตัวพี่ แต่อีกส่วนหนึ่งจะขอฝากไว้กับน้อง
 
โคลงบทที่  ๑๐  พี่ควรจะฝากน้องไว้กับฟ้า หรือกับดินดี จะฝากไว้กับฟ้ากลัวเทวดาจะมาลอบเชยชม จะฝากน้องไห้กับลมลอยไว้บนอากาศ ก็เกรงว่าลมจะพัดต้องผิวกายน้องให้ชอกช้ำ
 
โคลงบทที่ ๑๑  พี่จะฝากน้องไว้กับพระอุมา (ชายาของพระอิศวร) และพระลักษมี (ชายาของพระินารายณ์)  ก็เกรงเทวดาทั้งสององค์จะมาเข้าใกล้น้อง  คิดแล้วคิดอีก คิดจนได้ข้อสรุปว่า ฝากตัวน้องไว้กับใจของน้องเอง
มั่นคงที่สุดแล้ว 
 
โคลงบทที่  ๒๒  พี่จากน้องมาแสนไกลถึงบางยี่เรือ อยากฝากให้เรือแผงช่วยมาน้องมาหาพี่ แต่เรือก็ไม่รับคำ
ทำให้พี่เศร้าใจจนน้ำตาคลอ
 
โคลงบทที่  ๓๗  ถึงบ้านบ่อ ซึ่งบ่อน้ำแห้งไปหมดแล้ว แต่บ่อน้ำตาของพี่ยังคงหลั่งไหลแทบเป็นสายเลือด
อยากให้น้องคนงามมาช่วยซับน้ำตาให้พี่
 
โคลงบทที่  ๔๑  เห็นต้นจากขึ้นแซมกับต้นระกำ  เหมือนกับที่พี่ต้องชอกช้ำระกำใจที่ต้องจากน้องมา  คงเป็นเพราะบาปกรรมที่เราสองคนเคยทำไว้ (ความเชื่อด้านศาสนา)  ที่ทำให้เราต้องพรากจากกัน ขอให้จากกันแต่เพียงวันนี้  วันหน้าขอให้ได้อยู่ร่วมกันตลอดไป
 
โคลงบทที่  ๔๕  ชมพระจันทร์แล้วคิดถึงใบหน้าของน้อง พระจันทร์ยังมีตำหนิเป็นรูปกระต่าย แต่น้องของพี่มีใบหน้านวลใย สวยกว่าพระจันทร์ ยามแย้มยิ้มยิ่งงามเหมือนนางฟ้า
 
โคลงบทที่  ๑๑๘  ถึงตระนาวศรี ก็ยิ่งคิดถึงน้อง พี่จากน้องมานาน เดินทางผ่านป่า  เขา  แม่น้ำ ก็ได้แต่ฝากข่าวไปถึงน้อง
 
โคลงบทที่  ๑๒๒  พระิอินทร์มี่ตาถึงพันตาแต่มัวไปมองสิ่งใดอยู่  พระพรหมมีถึงสี่หน้าแปดหู แต่ไปฟังสิ่งใดอยู่
น้องกับพี่คร่ำครวญคิดถึงกัน ถึงได้ไม่สนใจจะรับฟัง
 
โคลงบทที่  ๑๓๔  มหาสมุทรทั้งสี่แห่ง (ขีรสาคร มีสีขาว อยู่ทิศตะวันออก  ,  นีลสาคร มีสีดำ อยู่ทางทิศใต้
ผลิกสาคร มีสีขาวใส อยู่ทางทิศตะวันตก  ,  ปีตสาคร มีสีเหลือง อยู่ทางทิศเหนือ)  แห้งเหือดจนหมดสิ้น
ปลาติมิงค์ (ชื่อปลาใหญ่)  มังกร และ่นาคหนีหายไป  หยาดฝนหายไปจากโลก  ความรักจึงเผาใจที่จนแทบ
มอดไหม้
 
โคลงบทที่  ๑๓๘  ลมที่พัดผ่านมาเหมือนเป็นลมพิษที่พัดต้องผิวกาย  กายยิ่งหนาวหัวใจของพี่ก็ยิ่งชอกช้ำ
อยากให้น้องมาอยู่ใกล้พัดวีให้พี่ คงจะเย็นชื่นใจกว่าสายลม
 
โคลงบทที่  ๑๓๙  ความรักของที่ที่อยู่ในหัวใจสามารถเทออกมาอวดน้องได้ ใช้เขาพระสุเมรุแทนปากกา
เอาน้ำในมหาสมุทรแทนน้ำหมึก เอาอากาศแทนกระดาษ ยังไม่สามารถเขียนบรรยายความรักของพี่ที่มี
ต่อน้องได้หมดสิ้น
 
โคลงบทที่  ๑๔๐  ถึงแม้ภูเขาจะล่มสลายลง ความรักของพี่ก็ไม่มีวันสูญสลาย  พระอาิทิตย์พระจันทร์จะแตกสลายไปจากโลก  ไฟเผาผลาญทั้งสี่ทวีป (อุตตรกุรุทวีป-เหนือ , บุพพวิเทหทวีป-ตะวันออก , ชมพูทวีป-ใต้
อมรโคยานทวีป-ตะวันตก)  จนหมดสิ้น ยังไม่อาจทำลายความรักความอาลัยของพี่ได้
 
โคลงบทที่  ๑๔๑  พี่คร่ำครวญเศร้าโศกที่ต้องจากน้องมา จนแผ่นดินและท้องฟ้าก็ร้องไห้ไปกับพี่ เหมือนเป็นสารแห่งความรักที่พี่ส่งให้น้องไว้ดูต่างหน้าเมื่อยามที่พี่จากมาแล้ว
 
คุณค่าของโคลงนิราศนรินทร์
๑.  เป็นบทร้อยกรองประเภทโคลงที่มีสัมผัส และคำเอกคำโทถูกต้องตามข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพ
๒.  มีการเล่นสัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะภายในวรรคและระหว่างวรรคที่ไพเราะ งดงาม
๓.  มีการใช้คำพ้องเสียงมาเรียงร้อยให้มีความหมายสัมพันธ์กัน
๔.  มีการใช้โวหารเปรียบเทียบที่งดงาม ไพเราะลึกซึ้ง เหมาะแก่ผู้ที่จะศึกษาทางอักษรศาสตร์
๕.  มีโวหารเชิงสังวาสที่สื่ออารมณ์และจินตภาพที่ลึกซึ้ง และงดงามตามระเบียบการประพันธ์
 
"ปรุงเปรียบเสาวคนธ์ไล้   เลือกลิ้มดมดู"  หมายถึง  กวีแต่งบทประพันธ์ดุจปรุงเครื่องหอม ให้ผู้อ่านได้เลือกสัมผัสด้วยตนเอง"
ใครมีข้อสงสัยก็ฝากคำถามไว้ได้ค่ะ แล้วจะตอบให้  ตั้งใจอ่านนะคะ  แล้วทำแบบฝึกในหลักฐานการเรียนรุ้
ครั้งต่อไปจะมีความรู้มาฝากอีก ติดตามต่อนะคะ
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณมากๆนะคะครู หนูไม่ได้เรียนกับครู แต่ปลื้มครูมากเลย ตอนแรกหนูก็จะได้เรียนกับครูนี่แหละค่ะ แต่หนูย้ายแผนการเรียน อดเรียนกะครูเลย อยากให้ครูที่สอนภาษาไทยหนูเป็นแบบนี้มั่ง angry smile

#8 By เด็กห้องอื่น (125.26.168.133) on 2011-02-26 17:13

ขอบคุณมากนะค่ะ ครู ครูไปบอกวันนี้รีบกลับบ้านมาดูเลย :)

#7 By อะโบ้ดิเบ้ on 2011-02-15 21:15

ขอบคุณครับครู

#6 By bobby (223.205.129.76) on 2011-01-28 10:09

ขอบคุณครับ

#5 By สุย (125.26.168.28) on 2011-01-28 09:55

ผู้ชายสมัยก่อน เค้าเป็นคนอ่อนไหว และอ่อนโยนค่ะ คนสมัยใหม่ที่ค่อนข้างหยาบกระด้าง (ทางจิตใจ) ก็มักจะมองว่าโอเวอร์ ว่าเสี่ยว แต่นายนรินทร์เค้าก็บอกไว้แล้วนะคะว่า
"ปรุงเปรียบเสาวคนธ์ไล้ เลือกลิ้มดมดู" หมายความว่ารับความไพเราะของโคลงได้ตามความพอใจน่ะค่ะ
สรุป ความละเีอียดอ่อนของคนสมัยก่อนและสมัยนี้ต่างกันทำให้การสื่อสารต่างกันค่ะ หนูอาจจะจัดอยู่ในประเภทไม่ได้"กลิ่นหอม" (ความงาม) ของบทกวีโบราณนี้ก็ได้
ไม่ว่ากันนะคะ....อย่างว่าแหละ "เลือกลิ้มดมดู" ค่อ

#4 By ครูหนิง (223.206.232.125) on 2011-01-28 00:13

ต่อจาก #2 เผื่อครูสงสัยว่าหนูเป็นใคร เอิ๊กๆ
แต่หนูบอกให้แค่ว่าหนูอยู่ ๔/๖ อ.พ. ค่ะ
ชื่อไม่ต้องรู้หรอกเนอะ ความลับๆ cry

#3 By vov.cvcv (125.26.171.116) on 2011-01-24 09:31

ครูคะ คือตอนแรกหนูสงสัย...ตอนอ่านร่ายบทที่๑ - โคลงบทที่๔ เขากำลังบรรยายถึงกรุงเทพอยู่ แต่พอมาโคลงบทที่๘... อ่าว พี่เขาจะไปไหนล่ะเนี่ย? แต่พอเข้าไปอ่านในความรู้เกี่ยวกับโคลง หนูก็เข้าใจละ
ตามที่หนูคิดนะ ผู้ชายในโคลงนี้คือนายนรินทร์ใช่มั้ยคะ แล้วเขาจะไปปราบพม่าก็เลยเขียนโคลงขึ้นมาเพราะคิดถึงคนรัก นี่หนูคิดถูกใช่มั้ย อิอิ
อ่านแล้วเลี่ยนมากเลยค่ะครู เสี่ยวมาก แต่หนูชอบผู้ชายแบบนี้นะ 555 (แต่มากไปก็ไม่ไหวเหมือนกัน sad smile)
อ้อ ตอนอ่านถึงโคลงบทที่ ๑๓๙ มันทำให้หนูคิดเพลงใครหนออ่ะครู...จะเอาโลกมาทำปากกาแล้วเอานภามาแทนกระดาษ เอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ... มันใช่เลย!!
หนูพิมพ์มากไปละ หุหุ ยังไงก็ขอบคุณครูมากนะคะที่ให้การบ้านนี้มาทำ ซึ้งใจจริงๆ (ฮา~) รักษาสุขภาพด้วยเน้อ ตอนนี้หนูกำลังเป็นหวัด เดี๋ยวหนูส่งเชื้อโรคไปให้ กิกิ รักค่ะ จุ๊บๆ

#2 By vov.cvcv (125.26.171.116) on 2011-01-24 09:25

ขอบคุณมากเลยค่าครู >//<

#1 By kanoon (182.52.190.214) on 2011-01-20 11:36