วรรณคดีเรื่องหัวใจชายหนุ่ม เป็นเรื่องสั้น ลักษณะการแต่งเป็นรูปแบบจดหมาย โดยให้ตัวเอก ชื่อประพันธ์ เป็นนักเรียนนอก จบการศึกษาระดับสูง เป็นคนเขียนจดหมายแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ถึงเพื่อนรัก ตามนิสัยของประพันธ์ เป็นชายหนุ่มที่มีความมั่นใจใจตัวเองสูง คิดว่าตนเองเป็นผู้มีความรู้ดี ทันสมัย เป็น Bachelor คือคนมีหน้ามีตาในสังคม เป็นคนหนุ่มที่สังคมยอมรับ ประพันธ์เบื่อหน่ายสภาพสังคมไทย เห็นว่าล้าสมัย ผู้หญิงไทยก็ไม่รู้จักพัฒนาการเข้าสังคม ผู้หญิงที่น่าสนใจในความคิดของประัพันธ์คือ แม่อุไร จึงเป็นสาวสวย แต่งตัวเก่ง ดื่มเหล้า เต้นรำ เที่ยวกลางคืน ไม่กลัวผู้ชาย คบผู้ชายมากหน้าหลายตา ประพันธ์กับแม่อุไร คบกันแบบเลยเถิด แบบฝรั่ง จนแม่อุไรตั้งครรภ์ จึงต้องเข้าพิธีแต่งงานกัน หลังจากแต่งงานประพันธ์ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและประเพณีไทยมากขึ้น แต่แม่อุไรไม่ยอมปรับตัว ยังคงเที่ยวกลางคืน เต้นรำ จนกระทั่งแท้งลูก ทั้งสองคนมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง เพราะไม่ได้แต่งงานกันด้วยความรัก จนในที่สุดแม่อุไรก็ไปคบชู้ จนต้องหย่าขาดกับประพันธ์ โดยแม่อุไรยอมเป็นภรรยาน้อยของพระยาเจ้าชู้มากเมียคนหนึ่ง ส่วนประพันธ์ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน จนกระทั่งก้าวหน้า รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แม่อุไร อยู่กับสามีใหม่ได้ไม่นาน ก็กลับมาขอคืนดีกับประพันธ์ฺ แต่ประพันธ์ไม่ยอมรับ แต่ให้คำแนะนำว่าแม่อุไรควรกลับไปอยู่บิดา แม่อุไรจึงกลับไปอยู่บ้านกับบิดา และได้สามีใหม่เป็นคนมีหน้าที่การงานดี หน้าตาขี้ริ้ว และอายุคราวพ่อส่วนประพันธ์ก็เจริญก้าวหน้าในการงานขึ้นเรื่อย ๆ และได้พบกับผู้หญิงคนใหม่ เป็นคนดีทำงานทำการ เพราะ
ประพัีนธ์รู้จักปรับตัว นำเอาข้อดีของอารยธรรมต่างประเทศมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสังคมไทย (ข้อสอบเรื่องนี้ ออก  ๑๕  ข้อ นะคะ)
เรื่อง อิเหนา  เป็นบทละครรำ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของความรัก มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ เช่น การเล่นคำ ในบทชมนก การใช้คำแสดงภาพ ในบทสงคราม มีการใช้อุปมาหลายตอน เช่น ดังหิ่งห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์   เห็นผิดระบอบบุราณมา  มีการใช้สัญลักษณ์ เช่น หวังเป็นเกือกทองรองบาทา  พระผู้วงศ์เทวาอันปรากกฏ แสดงความห้าวหาญของกษัตริย์ กะหมังกุหนิง แสดงขัตติยะมานะของท้าวดาหา ตอนจะทำสงคราม สาเหตุของอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงนี้ ท้าวดาหา โทษให้เป็นความผิดของอิเหนา ที่ประกาศถอนหมั้นบุษบา ทำให้ท้าวดาหา ต้องรักษาศักดิ์ศรีโดยการประการยกบุษบาให้แก่กษัตริย์เมืองอื่น เรื่อง อิเหนา ออกข้อสอบ ๑๕ ข้อ อ่านตามที่ครูหนิงให้ขีดเส้นใต้ไว้มาก ๆ ค่ะ
เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อความสั้น ๆ ประมาณ ๓-๕ บรรทัด มาให้อ่านแล้วถามหา สรุป
ใจความสำคัญ สารสำคัญ แนวคิดสำคัญ ของข้อความ (ออกข้อสอบ  ๕ ข้อ)
เรื่อง การสะกดคำ  อ่านในเล่มม่วง ออกข้อสอบเกี่ยวกับอักษรนำ พยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์ การอ่านคำสมาส คำพ้องรูปพ้องเสียง การใช้คำที่มีความหมายแคบกว้าง ออกข้อสอบ ๑๕ ข้อ
เรื่องการเขียนโครงการ (อ่านในหลักฐานการเรียนรู้) ออกเกี่ยวกับรูปแบบ และขั้นตอนในการเขียนโครงการ ออกข้อสอบ  ๕  ข้อ
เรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร อ่านในหลักฐานการเรียนรู้ และเล่มม่วง  ออกข้อสอบเกี่ยวกับ การเรียงลำดับคำ การใช้คำ และประโยคให้ตรงความหมาย ไม่กำกวม การเรียบเรียงประโยค การใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้อง ออกข้อสอบ  ๕  ข้อ  รวมทั้งหมด  ๖๐  ข้อ สงสัยตรงไหนทิ้งคำถามไว้นะคะ
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#4 By (115.67.131.32|115.67.131.32) on 2014-02-25 10:25

อยากทราบความหมายของ
งานฤดูหนาว
การแต่งไฟทางลำน้ำ
โรงเรียนฝึกหัดเจ้าชู้
กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์
ถึงรูปชั่วใจช่วงเหมือนดวงเดือน
ค่ะ

#3 By mook (118.174.77.104) on 2011-11-23 17:11

ดีมากๆ เลย คร้าบบบบ ๆ question

#2 By คนใจดำ (115.87.35.179) on 2011-09-25 12:55

#1 By เด็กเรียน (115.87.35.179) on 2011-09-25 12:55