ติวสอบกันอีกหน่อยค่ะ

posted on 24 Sep 2011 20:37 by kruning-up
ติวสอบ ปลายภาค  เทอม 1/2555  นะคะ
จำนวนข้อสอบ  60  ข้อ
หัวใจชายหนุ่ม  มงคลสูตร และ อิเหนา  เรื่อง ละ  10  ข้อ รวมเป็น  30  ข้อ
หลักการใช้ภาษา 30  ข้อ ดังนี้
คำสมาส  10   ข้อ
การเขียนสะกดคำ  10  ข้อ
การอ่านวิเคราะห์  5  ข้อ
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  5  ข้อ  
อ่านที่ติวให้ทั้งหมด และให้ครบทุกหน้านะคะ  โชคเอ  ทุกคนคุ่ะ  อิ อิ 
เรื่่อง หัวใจชายหนุ่ม  ดูลักษณะคำประพันธ์ คำศัพท์ในเรื่อง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแต่เขียนแบบภาษาไทยโบราณ ว่ามีความหมายว่าอย่างไร ลักษณะนิสัย หรือความประพฤติของตัวละคร เปรียบเทียบกับสำนวนไทย ศึกษาความหมายของสำนวนไทยแบบต่างประเทศว่าหมายความว่าอย่างไร เช่น ขนมปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย ศึกษาลักษณะนิสัยตัวละคร ตามความประพฤติหรือ คำพูดที่ปรากฏ ค่านิยมและแนวคิดของสังคมไทยในสมัยนั้น และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ๑๕ ข้อ
เรื่องมงคลสูตร  ออกเกี่ยวกับบุคคลผู้มีมงคลสูตร 38  ประการ  เช่น  บุคคลที่ประพฤติดังนี้ มีมงคลสูตรข้อใด หรือ ข้อความนี้ปรากฏอยู่ในมงคลสูตร ข้อใด  รวมทั้งหมดก็คือ การตีความจากมงคลสูตรนั่นเอง
เรื่อง อิเหนา  ศึกษาคุณค่าทางวรรณศิลป์ของเรื่องอิเหนา (จากบทนำ ในเรื่อง) เช่น ศิลปะการเล่นคำ (การใช้คำซ้ำ) การใช้คำแสดงภาพพจน์ เช่น การเปรียบเทียบ โดยใช้อุปมาโวหาร (เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำเชื่อมว่า ดุจ ดั่ง เสมอ เหมือน ดัง) การใช้คำแสดงความเคลื่อนไหว เช่น อาการของสัตว์ การส่งเสียงของสัตว์ การใช้สัญลักษณ์ (เปรียบแทน โดยไม่ใช้คำเชื่อม เช่น เปรียบตนเองเป็นรองเท้า) การใช้คำซ้ำ เช่นการใช้คำซ้ำในวรรคเดียวกัน (คิดจะลองคิดจะรักคิดแล้วหนักคิดแล้วหมอง- ซ้ำคำว่า คิด) บทประพันธ์ที่แสดงให้เห็ความรักของพ่อที่มีต่อลูก (กะหมังกุหนิง ที่มีต่ือวิหยาสะกำ) บทประพันธ์ที่่แสดงให้เห็นความกล้าหาญ ความมีขัตติยะมานะและความรักศักดิ์ศรีของกษัตริย์ (ท้าวดาหา และท้าวกะหมังกุหนิง) การลำดับเรื่องตอนศึกกะหมังกุหนิง ๑๕ ข้อ
เรื่องการอ่านวิเคราะห์  ข้อสอบจะให้ข้อความยาวประมาณ ๓ บรรทัด ให้นักเรียนอ่านให้เข้าใจแล้วตอบคำถาม ว่า ข้อความนี้ มีสาระสำคัญอย่างไร ผู้เขียนมีลักษณะอย่างไร ผู้เขียนเป็นบุคคลประเภทใด  ๕ ข้อ
เรื่อง การเขียนสะกดคำ  (อ่านในเล่มม่วง) การอ่านอักษรนำ อักษรควบ การใช้มาตราตัวสะกด แม่ ต่าง ๆ (กก กด กบ กง กน กม เกย เกอว) การออกเสียงและการใช้วรรณยุกต์  สระแท้ สระเดี่ยว สระประสม โครงสร้างของคำ ของพยางค์ การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย คำที่มีความหมายเดียวกัน คล้ายกัน กลุ่มเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน (เช่น ตัด หั่น เฉือน แล่)  คำที่มีความหมายแคบกว้าง เช่น เครื่องเขียน (กว้าง)  ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด (แคบ) ๑๕  ข้อ
เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย การใช้ประโยคให้มีความหมายสมบูรณ์  ลักษณะของประโยคกำกวม ลักษณะประโยคที่มีความหมายกระชับ กะทัดรัด ถูกต้อง ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย เช่น ผู้เสียชีวิตได้ตายมาประมาณ ๒ ชั่วโมงแล้ว เป็นต้น  ออกข้อสอบ  ๕  ข้อ
รวมเป็น  ๖๐  ข้อ ทำให้ผ่านเกณฑ์ฺ  ๗๐ % เป็นอย่างน้อยนะคะ
 
 

edit @ 22 Sep 2012 13:00:17 by Kruning

Comment

Comment:

Tweet

#9 By (185.20.217.89|148.251.92.48, 185.20.217.89) on 2014-12-29 22:15

Great, thanks for sharing this blog.Really thank you! eafacbdbdbbdgdbe

#8 By (178.252.191.1|178.63.0.194, 178.252.191.63, 178.252.191.1) on 2014-12-22 00:32

Hey, I've got to declare, I really like your internet site. The hues, the layout, the overall concept, they all go completely together. Anyway, that's all I really needed to say.

#7 By rkVRTOavwAY (198.27.82.165) on 2013-07-31 00:01

Recently, I did not give plenty of consideration to leaving comments on blog page posts and also have positioned feedback even much much less. <a href="http://www.freedatingsites24.com" title="free online dating">free online dating</a>

#6 By free online dating (198.245.63.133) on 2013-07-17 13:01

buy propecia - propecia

#5 By mQiKctosNJFKAptuU (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-20 18:49

generic lasix - lasix generic

#4 By mupIuufEZHRIqzODPD (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 15:49

order lunesta - lunesta generic

#3 By TotfCJBzCWmVIgof (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 11:51

ambien online - ambien online

#2 By LWFklsDRduhoYVaGD (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 00:40

ครูครับ สำหรับม.๔ เทอม๒ มีบอร์ดไหนบ้างคับ แล้วเฉลยห่วยที่ ๔ ๕ ไม่มีหรอคับ

#1 By pree. (125.26.173.51) on 2011-09-25 17:57